ALPHABETS

SHAQALLO DHAADHEER [Dipthongs]

AA
EE
II
OO
UU